TEAM BRUKSKÖRNINGSKUSK

Försäkringskassans regler, beslut och stjälpning av liv. AFA försäkring är en annan instans som inte är värd sitt namn "försäkring".

Efter en dag med smärtstillande plåster...

Nu kan vi inte hålla tyst längre ...

Som alla i Teamet vet har Anita varit sjuk / skadad under en längre tid. Det hela utlöstes av en specifik händelse. Som sedan har byggts på. Under sensommaren 2009 råkade hon ut för en mkt svår handskada på sin arbetsplats, som en direkt följd utav sina tidigare åkommor.

Problemen med Försäkringskassan har varit stora under nästan hela tiden. Detta trots Anita förvärvsarbetat under mycket stor tid / del trots hennes sjukdom / skada. Och dessutom dragit ner sitt engagemang med / till hästarna till ett minimum.

Buden Har varit olika genom den långa tiden.  Vad är sunt förnuft? Vad är rehabilitering? Återhämtning? Fritid och Sjukgymnastik?

Anita förväntas klara av förvärvarbeta på 100% samtidigt som hon har vård / rehabilitering på två olika orter och förvärvsarbetar på en tredje ort. Detta pga "Du har ju häst" "Du är ju bäst i Sverige" ...

En dag fick vi veta Att som sjuk / skadad har du inte rätt till fritid. Var ska du då hämta din energi för att ladda batterierna och orka vidare? 

Vi som Känner Anita väl, vet Att bakom den glada fasaden döljer sig ett enormt lidande med svåra smärtor. Här gör hästarna en stor insats då dom hjälper Anita igenom den tuffa tiden hon genomgår. Att då dessutom bli ifrågasatt behöver ingen närmare förklaring ...

Vi kan kort konstatera att det som tidigare varit försäkringskassa är numera en regelrätt STJÄLPNINGSKASSA!

En ren arbetsplatsolycka, tryckluftsskadan i handen, som kostat och fortsätter kosta Anita åtskilliga tusentals kronor stjälper livet för all framtid.

FÖRSÄKRING? Vad är den värd?

Absolut ingenting!

Handskadan är mkt svår med kraftiga smärtor dygnet runt och mkt nedsatt kraft och styrka.

Vi som känner Anita vet att hon kämpar på långt mer än vad en "normal" människa övht gör / skulle göra. Men någonstans tar ork och kraft slut. Frågan är bara NÄR!

Juni 2010 Anitas handskada ligger nu som ärende hos FÖRVALTNINGSRÄTTEN. Fackförbundet IF Metall har hjälpt Anita med alla skrivelser.

Zesam
Det är här Anita hämtar sin energi och uthållighet för att orka förvärvsarbeta så pass mycket hon ändå gör trots sin svårt skadade smärtande hand.
 
 
Zesam och Anita under ett dressyrpass.
 
Här tillsammans med vännerna, hästarna, tankar Anita i sig energi för att orka med sitt förvärvsarbete, så pass mycket hon ändock gör med sin svårt skadade hand. Handen som förlorat mycket kraft och styrka iom arbetsplatsolycksfallet för sex  år sedan (år 2009- 2015). Handen ger kraftig smärta dygnet runt. En smärta som endast till viss del kan dämpas med lokalbedövning.

 ÄNTLIGEN!

Efter nästan hela fyra år godkänner Försäkringskassan Anitas skadade hand som arbetsskada under maj månad 2013. Då hade övriga instanser som polisen och arbetsmiljöverket mfl redan under skadeåret 2009 kommit fram till att detta var en arbetsskada/arbetsplatsolycksfall och inget annat.

Vi vet också: Att när man råkar ut för sådana här tråkigheter ställs oerhörda krav på den drabbade. Utöver att man bara måste försöka förvärvsarbeta utöver sin egentliga förmåga, måste man på egen hand ragga rätt på all information, rättigheter och skyldigheter samt alla tillhörande blanketter som ska fyllas i helt på egen hand. Det finns ingen sammanhängande hjälp att få har vi upptäckt.  Ingen kommer med informationen; Detta kan Du söka, detta behöver du anmäla, ingen ifyllnadshjälp finnes någonstans. Många gånger under årens lopp har vi också fått känslan att det skulle ha varit enklare om Anita hade varit 100% invalid och inte övht kunnat förvärvsarbeta någonting. Och framförallt ska man inte ha någonting här i livet som ger en styrka, glädje och uthållighet.

Under resans gång finns också ett flertal moment 22 att fastna i. Man skulle önska att det fanns en form av försäkringsrådgivare/försäkringshjälp att få. En person som tar de många telefonsamtalen, skriver breven, tar fram och hjälper en fylla i blanketter osv. DET om något borde försäkringarna innehålla.

Vi vet också att handskadan är bestående...  

Under våren 2015 skulle AFA försäkring "knyta ihop säcken" som de sa. Först i september 2015 kom de på hembesöket, (Vad det nu skulle vara bra för?) och nu när dessa rader skrivs 1 juli 2016 har de ännu inte lyckats med vad de sa; "Nu ska vi bara knyta ihop säcken"... 

Anita står ff utan ersättning för sina nerlagda kostnader, Anita står fortfarande utan ersättning för hon fått livet förstört. Anita kommer få leva med sin starkt begränsade smärtande hand. En smärta som troligtvis accererar med stigande ålder och bristen på sömn... Vi önskar innerligt att AFA försäkring tar sitt ansvar. NU!  

Gör Dig aldrig illa på jobbet! 

 

Ett ständigt pyssel med blödande sår. Bilden är tagen i början av oktober 2015... Detta vill inte försäkringsbolaget AFA försäkring ta till sig. Ett solklart fall av men pga arbetsplats olycksfallet.

Nya tråkigheter för Anita

 

Som om det inte var nog med Anitas svåra handskada och dess smärtsamma konsekvenser så fortsätter det mesta kring denna arbetsplatsolycka sätta käppar i hjulen för Anita.

Absolut största boven är Försäkringskassan som ännu inte på något sätt godkänt Anitas skada. Handläggningstiderna är ofantligt långa. Och ordning och reda existerar inte. Försäkringskassan beslutar om saker som går helt emot deras kompetens och kör över både läkare och sjukgymnast och Anita själv.

Försäkringsbolaget är en annan käppsättare. Ingen ersättning därifrån förrens FK godkänner skadan.

Som människa är man invaggad i en tro att försäkringar finns och ersätter vid skador. Anita har hittills inte lyckats få en enda krona av det hon borde ha rätt till. Men Anita ser ändock framåt och har nu tagit hjälp av bla Facket.

Anita har fått lägga ut stora pengar på förlorad arbetsinkomst, resor till vård och rehabilitering och betalning av dessa.Förutom alla timmar i telefonen på eftermiddagarna för att jaga rätt på alla olika instansers ansvariga handläggare.

Tryggheten i Sverige finns inte längre....

 

 

Detta vet vi just nu!

  • Ordet rehabiliteringskedjan, har inget med rehabilitering att göra utan är bara ett ord som används utav FK för att benämna var du är i antalet förbrukade sjukpenningdagar.
  •  Handläggarna går igenom privata hemsidor och bedömmer Din arbetsförmåga utifrån vad som står på din hemsida.
  • Om Du varit sjuk/skadad och påbörjat  använda/ta ut av Dina sjukpenningdagar. Inträffar då något ny sjukdom/skada tas ingen som helst hänsyn till det nya vid bedömningen av rätt till sjukpenning.
  • Är Du i slutet av Dina sjukpenningdagar och råkar ut för en ny sjukdom/skada blir du helt utan sjukpenning OM Du inte först börjar arbeta 100% igen... i 90 dagar!
  • Arbetar Du en del utav din 100% tjänst kräver arbetsförmedlingen att Du säger upp Dig från Din 100% tjänst. För att kunna få pengar från A-kassan för den del Du är sjuk. Alla vet ju att det är några veckors karenstid om Du säger upp Dig själv.
  • I Anitas fall har handläggaren JL på FK fått frågan: Hur länge måste just Anita arbeta 100% för att åter få sin sgi/sjukpenninggrundande inkomst igen? Svaret från handläggaren JL var; Det beror på syftet med att arbeta 100%. I vanliga fall börjar ny SGI gälla omgående efter man anmält detta till FK.
  • FK kan sänka SGI nivån retroaktivt långt bak i tiden TROTS Du som "kund" gjort rätt från hela början.
  • FK kan som i Anitas fall ta hjälp utan utomstående läkare, i detta fall på LIVERO AB i Stockholm, för att bedömma rätten till sjukpenning. Dom skriver sedan i sitt intyg att dom undersökt vederbörande utan att ens gjort det. I just detta fall tog läkaren Anita i hand när dom hälsade på varanndra. Är detta en undersökning? De citerar Anita med ord hon ALDRIG använder. Trots Anita direkt anmäler detta förfarande till FK väljer FK att besluta så som Livero AB sedan skriver i sitt särlskilda läkarutlåtande; 100% arbetsför. Anita överklagar, som även detta avslås. Nu väntar ytterligare överklaganden pga den bristfälliga undersökningen som bestod i att Anita satt 58 minuter på en stol och fick svara på frågor så som vilka skolbetyg hon hade.
  • FKassan sänder ut beslut där vissa delar inte gäller Dig! Dock talar de inte heller om vilka delar i beslutet som just Du berörs utav.

 Försäkringsbolaget AFA: Bolaget har klart och tydligt visat att de inte är till för sina kunder. Senaste är att de återigen stjutit upp tidpunkten för att stämma av skadans allvarliga art och dess kostsamma konsikvenser. Skadan inträfffade 27 juli 2009 och dessa rader skrivs 1 juli 2016. Strax sju  hela år senare....